เนติ สูนยะไกร
เนติ สูนยะไกร

เนติ

สูนยะไกร

ผู้ฝึกสอนรุ่น 15 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  20 November 1970
 • เมืองที่เกิด /

  กรุงเทพฯ
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  B License

Official Partners