ชัยภัทร กุลวิจิตร
ชัยภัทร กุลวิจิตร

ชัยภัทร

กุลวิจิตร

ผู้ฝึกสอนรุ่น 13 ปี

  • วัน เดือน ปีเกิด /

    19 February 1993
  • เมืองที่เกิด /

    สงขลา
  • เชื้อชาติ /

    ไทย

Official Partners