โฮเซ เรลา
โฮเซ เรลา

โฮเซ

เรลา

นักกายภาพ

  • วัน เดือน ปีเกิด /

    16 May 1978
  • เมืองที่เกิด /

    บราซิล
  • เชื้อชาติ /

    บราซิล

Official Partners